СРЕЋАН ИЛИ СРЕТАН 2

пише: проф. др Рада Стијовић (Институт за српски језик САНУ). Неретко се може чути да је облик срећан правилан, јер је настао од именице срећа, а облик сретан неправилан, јер је настао од глагола сретати (се) и обележава онога кога срећемо. Међутим, оба облика су правилна и оба су настала од глагола сретати (се). Прво […]

1974984_611397655612408_2106607270228116632_n

glasses_of_newspapers_674345

Разочарање или разочарење 1

Недавно је у тесту језичких недоумица, објављеном у читаном дневном листу, један од задатака гласио да читаоци изаберу правилан облик именице од два понуђена: а) разочарање б) разочарење Решење у тесту је било недвосмислено – разочарање, а објашњење сасвим логично: трпни глаголски придев од глагола разочарати гласи разочаран, па у складу са тим, додавањем наставка […]


НЕ МОГУ ДА ЗАСПЕ ИЛИ НЕ МОГУ ДА ЗАСПУ 1

пише: проф. др Рада Стијовић (Институт за српски језик САНУ). Да ли се каже: „Од врућине малишани нису могли да заспе целу ноћ“ или „Од врућине малишани нису могли да заспу целу ноћ“? Данас је правилно и једно и друго, зато што је норма прихватила говорну праксу. Иначе, доскора је исправна била само прва реченица […]

1974984_611397655612408_2106607270228116632_n

DSC_2816

Преподне и пре подне 2

Често смо сведоци учестале правописнe недоумице како писати преподне и пре подне, односно како разликовати именицу преподне од прилошког израза пре подне. Именица преподне означена је као период од јутра до 12 сата посматрано у целини, деклинира се (мења се) као именица средњег рода (иако у Речнику Матице српске стоји да је м. рода) и […]


Шта су џиџа биџе?

Ах, те џиџа биџе, да ли су џиџе или биџе? Обично када желимо да објаснимо порекло неког крша, гомиле ствари којима не знамо ни сврху ни намену, кажемо да су у питању џиџа биџе. Џиџа је реч турског порекла која означава дечју играчку која звечи (звечку), а може још да представља и неки ситан предмет, […]

trinkets2