Дневне архиве: 23.12.2013


КАКО ОДРЕДИТИ РОД И БРОЈ ИМЕНИЦЕ 15

пише: проф. др Рада Стијовић (Институт за српски језик САНУ). Како да знамо да су леђа и врата именице средњег рода у множини, а деца – по облику именица женског рода у једнини, а по значењу збирна именица (као дечурлија, балавурдија)? Род именице се одређује на основу атрибута (придева или […]