Лектура за минут

Да ли ранци обитавају на ранчевима?

Написао/ла Језикофил

Ближи се почетак нове школске године, а заједно с њим и већ чувена недоумица хоће ли ваша деца на леђима носити ранце или ранчеве. Како гласи множина именице ранац?

Да бисмо олакшали власницима књижара и продавцима школске опреме које ухвати блага језа када треба да окаче натпис ранци/ранчеви на снижењу, несигурни у то шта је од ове две речи заправо множина именице ранац, решили смо да гвирнемо у правописну литературу и у речнике.

А тамо се доима да је одговор поприлично једноставан. Именица ранац, према РМС, јесте реч немачког порекла (нем. Ranzen) и означава торбу (војничку или излетничку) која служи за личне ствари. По Правопису из 2010. године, али и Речнику МС, именица ранац има две множине – ранчеви и ранци. Проширена множина (са -ев-) могла је у српском језику настати аналогијом према неким другим двосложним именицама које имају дублетну множину, као што су голуб, лептир и сл. (у последње време речи страног порекла које се мењају по првој врсти и имају дублетну множину су нпр. и кауч, лаптоп и сл.).

С друге стране, именица ранч у значењу пољско имање, сточарска фарма у српски језик је ушла преко енглеског језика (изворно настала у шпанском) и номинатив множине јој гласи ранчеви (са краткосилазним акцентом на првом слогу, за разлику од множине именице ранац где је акценат дугоузлазни на првом слогу).

Закључак је да на својим радњама слободно можете окачити знак ранци/ранчеви на продају или на снижењу, јер ни акценатски, а ни по контексту и значењу, не би требало да дође ни до какве забуне шта заправо продајете. Међутим, ако и даље нисте сигурни – увек можете да употребите перифразу школске торбе.

коментара

  • Da li je množina od „lanac“,“lanci“,ili „lančevi“.Zato je srpski jezik mnogim strancima težak,jer je sve po principu „mož’ da bidne,a ne mora da znači“.

  • Slažem se sa Nenadom. Kao i za većinu pravila, propisa i zakona, ostavlja se uvek rezerva da oni koji pravilo ne znaju ili ga krše mogu da nađu opravdanje. Kako bi izgledalo na primer: “ čuveni mađioničar Hudini uzeo bi deset lančeva, uvezao se lančevima a zatim uzeo deset katančeva i njima se zaključao dok je sve to gledalo nekoliko stotina strančeva, prisutnih na trgu“.
    Insistirajmo uvek da svako pravilo, propis ili zakon budu jednoznačni i bez potrebe da vam ih neko tumači. Ostavimo tumačenja advokatima i sudovima, mada bi jednoznačnost i tu uvela red.

Оставите коментар