Лектура за минут

Строг – строжи – најстрожи

У једном дневном листу освануо је наслов: „Шведски премијер тражио строжије казне за…”

За шта год да је премијер тражио казне, извесније је да ће их добити ако се наслов промени тако да компаратив придева строг буде правилан:

„Шведски премијер тражио строже казне за…”

Компаратив придева строг изводи се наставком -ј(и), као нпр. и код једносложних придева дуг, црн, благ итд., па после јотовања добијамо строжи.

 

Оставите коментар