glagol trebati


ШТА ТРЕБА ЗНАТИ О ГЛАГОЛУ ТРЕБАТИ 10

пише: проф. др Рада Стијовић (Институт за српски језик САНУ).        Глагол требати може бити пунозначан и тада има личне глаголске облике: требам, требаш, требамо итд.: „Требају ми твоји савети”; „Пожури, требаш ми”; „Требао му је кишобран”. Овај глагол може бити и непотпуног значења, тада се допуњава другим глаголом, а […]