О нама

Jezikofil-bordo2Језикофил је интернет сајт посвећен српском језику. Бавимо се граматиком у најужем и најширем смислу, правописом, нормом, лексикологијом, лексикографијом и синтаксом српског језика. Све то нас води до доброг стила! Представљамо вам текстове реномираних лингвиста о актуелним језичким питањима, свакодневно вам доносимо правописна и граматичка правила, дефинишемо старе, нове и непознате речи, дајемо савете и препоруке за успешну лектуру текстова различитих функционалних стилова и одговарамо на ваша питања и недоумице.
Аутори и оснивачи Језикофила су дипломирани професори српског језика и књижевности, доктори наука, истраживачи Института за српски језик САНУ, сарадници институција као што су Друштво за српски језик и књижевност Србије и Међународни славистички центар. Имамо искуства у настави српског језика за средњошколце, студенте и странце, бавимо се лектуром и коректуром текстова различитих типова и профила, посвећени смо лексикографији и лексикологији, а наши научни радови објављивани су у признатим домаћим и страним часописима и научним зборницима који се баве српским језиком, славистиком и лингвистиком. Пријатељи и сарадници Језикофила су уважени лингвисти, сарадници Института за српски језик, професори и асистенти Београдског универзитета, као и активни прегаоци на пољу бављења језиком.

Уредници:

др Слободан Новокмет

310346_10150424454555090_804868012_nЗавршио основне и мастер студије на Филолошком факултету у Београду на Групи за српски језик и књижевност. Одбранио 2016. године докторску дисертацију Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику. Запослен на Институту за српски језик САНУ на пројекту израде Речника српскохрватског књижевног и народног језика. За време студија писао и читао прилоге за радио-емисију Пут у речи. Био лектор српског језика у Пекингу школске 2009-2010. године, где је учествовао и у пројекту уређивања уџбеника за учење кинеског језика. Сарадник Друштва за српски језик и књижевност Србије. Радио као лектор у издавачким кућама Чигоја и Нова школа и бавио се преводилачким радом. Редован предавач на семинару за стране студенте Међународног славистичког центра на Филолошком факултету. Држао радионице у оквиру Републичког зимског семинара и Регионалног центра за таленте „Михаило Пупин”. Објавио радове са темама из лексикологије, творбе речи и правописа. Оснивач и уредник сајта Језикофил (www.jezikofil.rs).

др Светлана Слијепчевић

GIR_7437 3Завршила основне и мастер студије на Филолошком факултету у Београду на Групи за српски језик и књижевност. На истом факултету, 25. маја 2016. године, одбранила докторску дисертацију  Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу. Запослена на Институту за српски језик САНУ на пројекту израде Речника српскохрватског књижевног и народног језика. Лектор и преводилац у агенцији за превођење Медијa пријеводи. Пише колумне за магазин Водич за живот. Сарадник на изради више дигиталних и штампаних издања различитих врста речника (Прометеј и Лексиком). Радила као сарадник (писала прилоге и читала) за радио-емисију Пут у речи. Добитник награде Петар Ђукановић за 2007. годину. Редован предавач на семинару за стране студенте Међународног славистичког центра на Филолошком факултету. Објавила двадесетак радова и десетак критичких приказа са темама из когнитивне лингвистике, лексикологије, творбе речи, правописа и фразеологије. Учесник је на више међународних и националних пројеката који се баве истраживањем језика и маркетинга на друштвеним мрежама. Сарадник Супершколе, организације посвећене онлајн учењу. Оснивач и уредник сајта Језикофил (www.jezikofil.rs).

Стални сарадници Језикофила:

др Марина Николић

GIR_0905Завршила основне студије на Филозофском факултету у Новом Саду, на групи за Српски језик и књижевност, а магистрирала и докторирала на Филолошком факултету у Београду из области Наука о језику. Ради као научни сарадник у Институту за српски језик САНУ, на пројекту који се бави описом и стандардизацијом српског језика. Такође, наставник је у звању доцента на предметима Савремени српски језик и Култура језичког изражавања на Филозофком факултету Универзитета у Приштини, са седиштем у Косовској Митровици. Члан је уредништва часописа Наш језик, члан Комисије за синтаксу Одбора за стандардизацију српског језика, члан Матице српске. Учесник је на више међународних пројеката. Бави се синтаксом и језичком културом и из тих области објавила је више студија и научних радова, као и две монографије Теорија језичке културе (Институт за српски језик САНУ 2010) и Категорија степена у српском језику (Институт за српски језик САНУ 2014), и један приручник Сводни регистар питања из српске говорне културе (Београдска књига, 2010). Била је стипендиста Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије и стипендиста Краљевине Норвешке. Боравила је на студијским усавршавањима у Русији и Немачкој.

image-5f38c62625879835886c894714cd48baa1ef7ad24c3fb58a67f07c088c61fce7-V

Екипа сајта Језикофил: Марина Николић, Слободан Новокмет, Светлана Слијепчевић

 

УДРУЖЕЊЕ  ЈЕЗИКОФИЛ

ЈЕЗИКОФИЛ је навладина организација, добровољна, нестраначка и непрофитна асоцијација физичких и правних лица, основана на неодређено време, ради остваривања циљева у области подстицања и афирмисања српског језика и језичке културе у српском научном и образовном систему, издаваштву, електронским и штампаним медијима, са посебним освртом на интернет и друштвене мреже.

адреса: Мариборска 9, ламела б, 11000 Београд

Матични број: 28220570

ПИБ: 109876291

Датум оснивања: 18. 1. 2017.

Оставите коментар