Правилник

Молимо све посетиоце сајта да се у коментарима придржавају правила лепог понашања, да не омаловажавају туђе недоумице и другачија мишљења, да поштују саговорнике и ауторе и када греше, и када не знају, и када им се не свиђају. Сви коментари увредљиве садржине неће бити приказани на страници Језикофила.

Оставите коментар