Правило на дан

Да ли сам довезен или довежен?

Написао/ла Језикофил

Уколико имате ту срећу да вас неко довезе или превезе до одређеног одредишта, запамтите да сте у том случају били довезени и превезени, а не довежени и превежени. Исто важи када су у питању трпни придеви глагола извести (извезен), повести (повезен), увести (увезен).

Трпни придев ових глагола гради се додавањем наставка -ен (-ена, -ено) на презентску основу, нпр.:

превести – превез(ем) + ен = превезен

Међутим, не треба сметнути с ума да глагол превести може да значи и водећи, дајући правац кретању преместити с једног места на друго, помоћи коме да пређе куда или преко чега, па је онда његов трпни придев преведен, а да глагол увести има и значење водећи учинити да неко уђе, приспе у одређени простор, када је његов трпни придев уведен (и један и други трпни придев у овом случају добијају се од облика аориста, увед(ох) + ен = уведен).

коментара

Оставите коментар