Правило на дан

Да ли се чарапе обувају или облаче?

Написао/ла Језикофил

Дошло је време да покушамо да одговоримо на древно питање домаћих модних заљубљеника и уопште свих вас који се свакодневно бавите одећом, а то је да ли се чарапе, као незаменљиви модни детаљ, обувају или облаче.

Да бисмо се ваљано позабавили овом језичком и модном проблематиком, треба прво да видимо шта су то чарапе. Чарапа се у Речнику српскога језика Матице српске дефинише део одеће од плетене вуне, памука и вештачких влакана који се навлачи на ноге испод ципела (не заборавимо да неки воле чарапама да се хвале и испод сандала). Дакле, у овој дефиницији већ имамо слутњу одговора – чарапе су део одеће (не обуће) и оне се НАВЛАЧЕ.

Међутим, да видимо како се третирају глаголи ОБУЋИ и ОБУТИ у речнику. Дефиниција глагола обући у Речнику САНУ каже да је у питању радња навлачења одеће или одевног предмета на себе или другога, и покр.  навлачења на ноге обуће, обути, назути. Дакле, глагол ОБУЋИ се у неким крајевима користи и уместо глагола ОБУТИ, који је свакако у овом пару маркиран и уже специјализован. Гл. ОБУТИ, с друге стране, дефинише се као навући на ноге (обућу, чарапе), назути, а као друго покрајинско значење наводи се обући, навући (панталоне, гаће).

Дакле, код глагола ОБУТИ имамо експлицитно наведен пример са чарапама, тако да се сада доима да нема дилеме, чарапе се најпре ОБУВАЈУ. Међутим, полисемантичност и једног и другог глагола, као и чињеница да се чарапе доживљавају пре као део одеће него као врста обуће дозвољавају нам да употребимо и гл. ОБУЋИ. Ако узмемо у обзир и друге глаголе који су поменути у дефиницијама, долазимо до тога да се чарaпе могу ОБУТИ, ОБУЋИ, НАЗУТИ и НАВУЋИ.

 С.Н.

Оставите коментар