Реч дана

Хендловати и мингловати

Написао/ла Језикофил

Како хендлујем!

Без обзира на гласне повике против позајмљеница, стручњаци знају да је позајмљивање један од начина богаћења речника. Уколико за неки појам недостаје реч, језик се довија или тако што сам скроји реч по својој мери, или је једноставно позајми и прекроји тако да му одговара.

Живимо у брзом времену, принуђени смо да радимо више ствари одједном и да са свиме успешно излазимо на крај. За такве свакодневне животне ситуације користимо глагол хендловати. Пореклом из енглеског језика (to handle), у српском језику односи се најчешће на успешно баратање нечим или на добро контролисање неке ситуације, нпр. Успевам да хендлујем све податке, Не умем да хендлујем стрес, Сасвим добро хендлујем посао, факс и везу на даљину итд. Занимљива је рекција овог позајмљеног глагола – допуна је у акузативу, док је за глагол најближи по значењу баратати рекција инструментална, нпр. баратам подацима и сл.

Класично мингловање

Многи јавни или приватни догађаји организовани су у форми коктела, односно закуске која се обавља с ногу, па смо принуђени да, осим што понешто поједемо док се не разграби, и попијемо коју чашу, мало и куртоазно поразговарамо, како с домаћинима, тако и са другим званицама. Такво полуформално краткотрајно ћаскање на јавним местима и често са непознатим људима називамо мингловањем. Можемо (се) мингловати на различитим пријемима и прославама, након премијера филмских или позоришних остварења, у паузама или након отварања научних и стручних скупова. Неки помињу и готово професионалне минглере – чанколизе који су незаобилазни на пријемима по разним амбасадама.

Мингловати, као и хендловати, реч је потекла из енглеског језика (to mingle) и означава мешање међу људима, али и међу различитим стварима (нпр. мешање боја, помешана осећања и др.), док се у српском језику користи искључиво за међуљудске односе, нпр. Она воли да се минглује с богатима и славнима, Немам данас нешто инспирације за мингловање, На Стартап викенд сам се пријавио да упознам неке нове људе и минглујем, Желела сам да се мрднем из своје зоне комфора и минглујем са неким другим људима.

Занимљиво је да се овај глагол користи и као повратни, са се – мингловати се, по аналогији са својим српским делимичним еквивалентом мешатти се, али и као неповратни непрелазни – мингловати, нпр. Идем сад мало да минглујем.

И хендловати и мингловати, као и речи из њих настале, будући веома продуктивни, употребно су и стилски маркирани. Њихово је место претежно у разговорном стилу и у неформалном изражавању.

коментара

  • Ove termine čujemo od onih koji su krivi za kvarenje i „amerikaniziranje“ našeg jezika. Čistotu i ljepotu srpskog jezika počeli su da kvare oni koji ga ne poznaju, koji ga polovično poznaju i još gore, oni koji su u medijima, pa nam tako nude modele iskvarenosti.Ipak, činjenica je da se od posuđenica ne možemo braniti, da su tu i da ih koristimo na pravim mjestima. Srećom, postoje ovakve stranice koje na stručan i kvalitetan način tumače jezičke nedoumice.

    • У енглеском да, али у српском се усталио у секундарном значењу „баратати нечим, контролисати нешто, владати ситуацијом“

Оставите коментар