Реч дана

Као бајаги

Написао/ла Језикофил

Да ли је Момчило Бајагић умешао прсте у израз као бајаги или је нешто друго посреди?

Бајаги је прилог који смо добили из турског језика, где значи тобоже, као да (Абдулах Шкаљић, Турцизми у српскохрватском језику), и често се користи у облику израза као бајаги, када желимо да кажемо да се нешто десило привидно, наизглед: Ви сте, децо, као бајаги очистили своју собу и урадили домаћи задатак?

У овом прилогу акцентован је увек други слог, а акценат може бити и дугоузлазни и краткоузлазни.

Оставите коментар