Лектура за минут

Назвати или позвати некога?

Написао/ла Језикофил
telephone

-Кад ти кажем, од данас се зовеш Телефон. Слика преузета са сајта www.freestockphotos.biz

Код неких нормативиста може се чути инсистирање да глагол назвати не треба користити у значењу „Назвати некога телефоном”, већ да у тој ситуацији треба употребити глагол позвати. Назвати некога телефоном значило би по њима искључиво „дати некоме име Телефон”.

Међутим, да не бисмо сви ишли унаоколо са именом „Телефон”, треба погледати и у Речник САНУ, где се као треће значење глагола назвати наводи јавити се коме, позвати кога (телефоном), телефонирати, са напоменом да је у питању калк, а слична ситуација је и у једнотомном Речнику српскога језика.

Иако Српски језички приручник није благонаклон према оваквој употреби глагола назвати, коју означава германизмом, ипак данас не можемо бити искључиви према овом значењу које је потврђено бројним примерима у речницима, поготово због тога што тешко може да дође до забуне да некога желимо да ословимо телефоном.

1 коментар

  • Како се правилно каже насиље на телефону или некако другачије?

Оставите коментар