Правило на дан

Они који заспу, треба лако и да заспе

Написао/ла Језикофил

Језичка пракса показује да се облици презента глагола заспати и засути често мешају.

Прво лице једнине презента глагола заспати гласи заспим: Када заспим, почнем да сањам. Треба обратити пажњу и на треће лице множине презента овог глагола које гласи: они заспе. 

Некњижевним се сматра облик заспем, пошто је то прво лице једнине глагола „засути у значењу затрпати: Чим заспем рупу песком, попићу лимунаду.

 

 

коментара

  • „… треће лице једнине презента овог глагола које гласи: они заспе.”
    Треће лице једнине…они

  • Ivan Klajn kaže da neki lingvističari smatraju da zbog velike rasprostranjenosti u 3. licu množine treba dopustiti i oblik zaspu. Pretpostavljam da je i on među tim lingvistima.

    • У време писања „Српског језичког приручника“ тај став још увек није био општеприхваћен, али дублетно решење из Правописа Матице српске, где стоји и заспе и заспу, говори нам да се оба облика могу толерисати

Оставите коментар