Реч дана

Стигао је lex specialis!

Написао/ла Језикофил

Ових је дана главна вест – лекс специјалис. У вези је с националним пројектом „Београд на води“. Сви причају о томе, зна се да је реч о закону, и то једном важном, али је само стручној јавности јасно о чему је реч.

Лекс специјалис (лат. lex specialis), како само име каже, представља специјалан закон. Он је специјалан у том смислу што се његовим доношењем у ствари поништава општи закон који уређује ту област, па се поступа по њему иако противуречи закону који је у хијерархији изнад њега (лат. lex specialis derogat legi generali). У конкретном случају, предлог специјалног закона ради изградње пројекта „Београд на води“ значи да се овим законом, једноставно речено, дозвољава кршење (прав. поништавање) важећег закона о експропријацији, што значи да се у јавном интересу, који је овде шире схваћен него до сада, лакше може одузети приватно земљиште и имовина и једноставније добити грађевинска дозвола за поменут пројекат.

пишу: др Марина Николић и Невена Пандурски

Оставите коментар