Реч дана

Цензура

Цензура

слика преузета са сајта www.toonpool.com

Иако се у народу усталило значење изричите службене забране представљања одређених неподобних садржаја у неком уметничком делу или у јавној речи уопште, основно значење цензуре је заправо процена, оцена, расуђивање (лат. censere – дати мишљење, проценти, оценити).

Од тог значењa развило се и оно познатије, негативно конотирано, које у Великом речнику страних речи и израза бележе Клајн и Шипка: законски одобрено делимично скраћивање, прерада или потпуна забрана штампања књига, текстова у новинама и другим медијима из етичких, верских, политичких, идеолошких разлога.

После овога, о цензури можемо да кажемо још и xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…

Оставите коментар