Лектура за минут

Да ли ранци обитавају на ранчевима?

Ближи се почетак нове школске године, а заједно с њим и већ чувена недоумица хоће ли ваша деца на леђима носити ранце или ранчеве. Како гласи множина именице ранац?

Да бисмо олакшали власницима књижара и продавцима школске опреме које ухвати блага језа када треба да окаче натпис ранци/ранчеви на снижењу, несигурни у то шта је од ове две речи заправо множина именице ранац, решили смо да гвирнемо у правописну литературу и у речнике.

А тамо се доима да је одговор поприлично једноставан. Именица ранац, према РМС, јесте реч немачког порекла (нем. Ranzen) и означава торбу (војничку или излетничку) која служи за личне ствари. По Правопису из 2010. године, али и Речнику МС, именица ранац има две множине – ранчеви и ранци. Проширена множина (са -ев-) могла је у српском језику настати аналогијом према неким другим двосложним именицама које имају дублетну множину, као што су голуб, лептир и сл. (у последње време речи страног порекла које се мењају по првој врсти и имају дублетну множину су нпр. и кауч, лаптоп и сл.).

С друге стране, именица ранч у значењу пољско имање, сточарска фарма у српски језик је ушла преко енглеског језика (изворно настала у шпанском) и номинатив множине јој гласи ранчеви (са краткосилазним акцентом на првом слогу, за разлику од множине именице ранац где је акценат дугоузлазни на првом слогу).

Закључак је да на својим радњама слободно можете окачити знак ранци/ранчеви на продају или на снижењу, јер ни акценатски, а ни по контексту и значењу, не би требало да дође ни до какве забуне шта заправо продајете. Међутим, ако и даље нисте сигурни – увек можете да употребите перифразу школске торбе.

Пише: Слободан Новокмет

коментара

 • Da li je množina od „lanac“,“lanci“,ili „lančevi“.Zato je srpski jezik mnogim strancima težak,jer je sve po principu „mož’ da bidne,a ne mora da znači“.

 • Slažem se sa Nenadom. Kao i za većinu pravila, propisa i zakona, ostavlja se uvek rezerva da oni koji pravilo ne znaju ili ga krše mogu da nađu opravdanje. Kako bi izgledalo na primer: “ čuveni mađioničar Hudini uzeo bi deset lančeva, uvezao se lančevima a zatim uzeo deset katančeva i njima se zaključao dok je sve to gledalo nekoliko stotina strančeva, prisutnih na trgu“.
  Insistirajmo uvek da svako pravilo, propis ili zakon budu jednoznačni i bez potrebe da vam ih neko tumači. Ostavimo tumačenja advokatima i sudovima, mada bi jednoznačnost i tu uvela red.

 • Иако сам, истина тек прошле године, у Правописном речнику прочитала да у књижари / папирници могу да купим и ранчеве (а нисам читала раније зато што нисам веровала да је уопште могуће да тако нешто пише), и овог месеца сам у реду пред радњом (због коронавируса) гунђала против „фармера“. Као противпитање имала сам само пример ланац, зато искрено захваљујем Леониду за богаћење аргументације.

  • Да ли множина од ранац поред ранци може да гласи и ранчеви или су ранчеви само множина од ранч?
   Именица ранац, која је у српски језик ушла из немачког, облички одговара нашим именицама типа ланац, странац, венац, конац, а оне у множини гласе ланци, странци, венци, конци. Тако је и од ранац регуларна множина ранци. Међутим, истог су типа и именице палац, колац, јарац сл., које у множини могу да гласе и палци, коци (колци), јарци и палчеви, кочеви (колчеви), јарчеви. Именица ранац могла би по угледу на ове именице у множини да гласи и ранчеви.
   Објашњење.
   Под утицајем именица типа син, дом, во и сл., које у множини од давнина у српском језику гласе синови, домови, волови, већина једносложних именица тзв. прве врсте проширила је основу уметком -ов (-ев). Као што је уобичајено код аналошких промена, оне преовладавају постепено и, за разлику од фонетских, најчешће не захватају целу категорију у којој су се шириле. Под утицајем именица типа син основу су прошириле и неке двосложне именице (в. и текст Лептири или лептирови). Тако имамо само странци, али и јарци и јарчеви. Када је ушла у српски језик, именица ранац могла се угледати и на оне које су прошириле своју основу и на оне које нису. Зато регуларно може бити и ранци и ранчеви.
   Р. Стијовић

Оставите коментар