Реч дана

Да ли су миш и мишић једно те исто?

Написао/ла Језикофил

Понекад се везе, било оне историјске или значењске, успостављају између речи које никада не бисмо довели у међусобан однос. На први поглед такве су и речи миш (сићушан глодар) и мишић (еластични орган код готово свих животиња и човека). Осим што, лаички речено, звуче слично, јер реч мишић већ садржи у себи реч миш, рекли бисмо да између њих не постоји никаква друга веза нити међусобно упућивање. А да ли је баш тако?

У латинском језику musculus, односно мишић јесте деминутивни облик именице миш (lat. mūs  +‎ -culus) и назив за ’еластичан орган’ вероватно је настао метафоричким повезивањем по сличности (једно од тумачења је да контракција мишића испод коже изгледом асоцирала на кретање миша испод платна). Налазимо и потврду у „Етимологијском речнику“: (о речи мишић – дем. од миш) „Taj se deminutiv prenosi već od ie. na dio tijela lat. musculus (odatle internacionalni termin muskulatura)” (Skok 1971‒73: 433).

Отуда данас у српском језику имамо исту реч за деминутив и хипокористик од ’миш’ и за ’еластичан орган’. Међутим, између значења ових лексема, иако су из дијахронијске перспективе повезана, данас не уочавамо асоцијативну везу, због чега су оне у речницима српског језика у односу хомонимије, односно речи које су исте по писању и изговору, али различите по значењу.

Пише: Слободан Новокмет

 

Оставите коментар