Реч дана

Диљем

Иако се у Нормативној граматици запажа да је реч диљем застарела, а аутори Српског језичког приручника истичу њено хрватско порекло, новинари српских писаних медија често је употребљавају као ефектно стилско средство. Овај предлог, ако се односи на простор, синониман је речима широм или дуж, а ако се односи на временски период, значи током, односно у току. Па тако читамо да диљем Европе јача десница, диљем региона долази до пораста електронског криминала, диљем Србије дешавају се хапшења дилера дроге, а диљем историје су се дешавале крупне промене на Балкану.

Оставите коментар