Реч дана

Хеџовање лудом радовање

Написао/ла Језикофил

Пише: др Марина Николић

Пре неког времена министар финансија похвалио се успешном и превовременом реакцијом државе на тржишту финансија продајом државних обвезница и рекао следеће: „Ми смо истог дана доларе хеџовали у евре.”

 Медији су пренели његове речи изречене у Народној скупштини да је „после хеџовања долара у евре добијена стопа од 1,066 одсто на продате обвезнице најнижа у историји земље.” Један опозициони политичар оштро је критиковао министра речима: „Људима просипаш причу о хеџовању, као да си измислио рупу на саксији, а не кажеш да се то хеџовање плаћа“ и даље у истом тону.

Богами, изгледа да су српски политичари преценили своје гласаче. Ко још од оних који нису учили економију зна шта је хеџовање и шта је министар урадио с нашим новцем?!

Глагол хеџовати и глаголска именица настала од тог глагола хеџовање типични су примери жаргона неке струке, у овом случају економске. Иако се жаргон најчешће повезује с такозваним омладинским жаргоном, односно неформалним говором младих, постоји и стручни жаргон, па тако свака област има своје жаргонизме, речи које нису део стандардног језика – ни општег језичког фонда, ни терминологије дате области – већ се налазе на нивоу супстандарда. Чућете, рецимо, да интернисте и кардиолози своје пацијенте, стандардним језиком назване кардиолошки болесници, неформално зову коронарцима. Сличних примера је много.

Но, да се вратимо хеџовању (јавља се и мање прилагођена варијанта хеџинг). Под тим појмом подразумева се процес елиминације пословног ризика, односно смањење ризика или осигурање од ризика при трансакцијама које се обављају у страним валутама. С тим циљем користе се специфични и компликовани финансијски инструменти и стратегије које остављамо економистима. Читаво творбено гнездо настало је од енглеске речи hedging, којој се у корену налази реч hedge са великим полисемичким потенцијалом. Као именица ова реч означава ʻограду, границуʼ (чак и тзв. живу ограду), па и  ʻзаштитуʼ, а као глагол једно од значења му је ʻфинансијски заштити некогаʼ, што је и у нашим примерима случај. Познати су и тзв. хеџ-фондови као посебна врста инвестиционих фондова за ограничен број улагача са широким спектром инвестиционих и купопродајних активности.

Све више је изгледа да ће се ове речи наћи у терминолошком систему економских наука, а ово може бити прилог њиховој стандардизацији. Дакле, препорука је користити именицу хеџовање, уместо хеџинг или хеџинговање, а глагол хеџовати, а не хеџинговати. Описни термини можда би били прихватљивији норми српског језика, али овако обликовани они задовољавају све критеријуме за стандардизацију термина, као што су: фиксираност значења, једнозначност, прецизност, одсуство синонима, номинативност, деривациона способност, прилагодљивост систему и целовитост.

Оставите коментар