Правило на дан

Ица и Чица

Написао/ла Језикофил
Ица и Чица

Слика преузета са сајта www.filibustercartoons.com

Именице које се завршавају наставком -ица често стварају недоумице када треба да се употребе као присвојни придеви. Правила налажу да у том случају долази до прве палатализације, па се већина тих присвојних придева завршава наставком -ичин: краљица  краљичин; Ружица  Ружичин; Коштуница  Коштуничин.

Међутим, када наставак -ица има испред себе ч, да би се избегло удвајање слога чи, присвојни придеви се завршавају на -цин: девојчица  девојчицин; спремачица  спремачицин; продавачица  продавачицин.

коментара

  • Како се гради присвојни придев ако испред наставка -ица стоји слово ћ? На пример, да ли се каже домаћицин или домаћичин (од именице домаћица)?

Оставите коментар