Правило на дан

Извинити и извинути

Написао/ла Језикофил

Ако осетите потребу некоме да се извините, потрудите се да то урадите у усправном положају, јер ћете можда доћи у опасност да се извинете. Наиме, ако желите да вам неко опрости, онда ћете се извинИти.

Иако воде порекло од истог прасловенског глагола, извинУти (се) је резервисано само за оне који из неког разлога желе да се искриве, савију или извију.

коментара

  • To znam od malih nogu, ali nikako ne mogu da se otmem utisku da je to ipak veštačka tvorevina, dogovorena forma na osnovu logike sadašnjeg momenta. Ako se nekome poklanjante govorite da ste manji od njega ili da ste pogrešili i sl.. Čini mi se, da je iz te takve viševekovne prakse, iz tog glagola ‘savijanja’ napravljenja imenica? Da li grešim?

    • Ви сте свакако на добром трагу, судећи по Етимолошком речнику Петра Скока глагол „извинити се“ је русизам, а порекло му је још праиндоевропско, од компоненте „вина“ која се ни у једном јужнословенском језику није самостално одржала и која значи крив, па тако имамо виновник (кривац), невин (некрив) итд.,а познато нам ја да је основно значење речи „крив“ савијен, савинут. Тако да је врло вероватно да и значење „не узети за зло, опростити“ има из дијахронијске перспективе везе са положајем тела при тој радњи које је савијено, искривљено, погружено, скрушено, међутим из савремене перспективе глаголи „извинити се“ и „извинути се“ (који је изведен од гл. винути) семантички су се и облички удаљили и имају засебна значења и парадигму.

  • Глаголи „извинити“ и „извинути“ се због сличности облика неретко мешају.
    На духовит начин сте у тексту скренули пажњу својим читаоцима да постоји
    разлика у значењу између ова два глагола.
    О презенту глагола „извинити“: http://www.pitajtelektora.com/?p=452

Оставите коментар