Правило на дан

Пре него што се обретем

Глагол обрести (се), у значењу доспети некамо, наћи се негде, често се погрешно користи у презенту: ја се обрем, ти се обреш итд. Правилан облик презента глагола обрести (се) заправо је: ја се обретем, ти се обретеш (мења се као глагол оплести, оплетем).

Српски језички приручник каже да до ове честе грешке вероватно долази због аналогије са прошлим временом, које у првом лицу гласи обрео сам се итд.

Оставите коментар