Правило на дан

Код или при?

Неки предлози су се много разбашкарили! Тако су новинари, економисти, правници, аналитичари итд. заборавили на предлог ПРИ. Код обрачунавања пореза пишу чешће уместо правилног При обрачунавању пореза, Код тога је дошло до извесних пропуста уместо При томе је дошло до извесних пропуста. Хвала Српском језичком приручнику што бележи ове пропусте!

 

Оставите коментар