Правило на дан

Маршрута

Често се, вероватно у настојању да се упрости нагомилавање сугласника на једном месту, при изговору и писању ове речи греши тако што се испушта слово „р”  маршута, међутим, правилно је само маршрута.

Што се тиче порекла ове речи, чије је значење утврђен правац кретања, пловидбе или лета, као и документ који садржи план кретања, Велики речник страних речи и израза даје предност немачком (Marschroute), док Речник САНУ прво наводи француски језик (marche кретање, ход и route пут). Где год да сте кренули, срећно!

Оставите коментар