Лектура за минут

Не ваља ни када председавамо

Написао/ла Језикофил

Иако то више није нова вест, како се време приближава, све више се о томе говори – Србија ће 2015. године председавати ОЕБС-у. Политичари су у праву када говоре да је велики успех бити на челу Организације за сарадњу и безбедност у Европи (у оригиналу назив гласи Organization for Security and Co-operation in Europe, са скраћеницом OSCE), али греше када кажу да ће Србија председавати ОЕБС-ом. Рекција глагола председавати дозвољава само датив, па би једина исправна конструкција могла гласити да ће Србија председавати ОЕБС-у.

Што се саме скраћенице тиче, то је словна скраћеница, тзв. акроним, настала од слова речи од којих је вишечлано име сачињено. Ова се заменица изговара као цела реч, а њена промена се може записати помоћу падежног наставка уз цртицу (ОЕБС-а, ОЕБС-у, ОЕБС-ом, ОЕБС-ов, итд.) или као код једночлане властите именице, наравно, с великим почетним словом (Оебса, Оебсу, Оебсом, Оебсов, итд.), што ређе срећемо у пракси.
Занимљиво је да је на сајту Министарства спољних послова Републике Србије, које тесно сарађује с овом организацијом, заменица ОЕБС непроменљива (нпр. Усвајање Одлуке о председавању ОЕБС представља успех и велику одговорност за Србију), што ипак није у складу с оним што препоручују наши приручници.

др Марина Николић

Оставите коментар