Правило на дан

Одељење или оделење?

Читаоци су нас замолили да разрешимо честу недоумицу одељење/оделење.

У питању су глаголске именице које се завршавању на -љење (настале су од трпних глаголских придева). Дакле, именице одељење, обољење, осветљење, пресељење, запаљење итд. добијене су од трпних придева одељен, обољен, осветљен итд. Ово једино не важи за именицу поколење, која није изведена од трпног придева, већ од именице колено.

Такође, Правопис српског језика обавештава нас да су у норми прихваћена два одступања, као дублети: запослење (поред запошљење) и мњење (поред мнење).

 

коментара

Оставите коментар