Лектура за минут

Око колико?

Написао/ла Језикофил

Често у писаној штампи, али и у свакодневном говору, можемо да чујемо плеоназам из следећег примера:

Око двадесетак студената дошло је у Београд да унапреди односе младих…

Дакле, ако је студенaта већ било двадесетак, што значи да их је било отприлике двадесет, сувишно је употребљавати уз ту бројну именицу и предлог око, који у овом контексту треба да означи приближну количину нечега.

Дакле, или око двадесет или само двадесетак студената, а да ли ће то бити довољно да се унапреде односи младих, остаје да видимо.

коментара

  • Поштовани,

    Која је разлика у употреби „последњи“ и „задњи“ у временском значењу? У ком контексту је исправно употребити „последњи“, а у „задњи“ ?
    Хвала

    • Придев последњи се у временском значењу дефинише као „који претходи садашњем“ – У последње време, последњих година итд. Придев задњи, с друге стране, нема изражено временско значење, али неколико његових секундарних значења могу се уклопити у компоненту временског одређења, нпр. последњи по реду, завршни, крајњи (Већ је задње време да се сетимо…); последњи пред смрт (Кад год се повела реч о задњем часу…); коначан, дефинитиван (Хтела си да имаш задњу реч…). Такође, можемо да приметимо и разлику између синтагми последње време и задње време, где прва има чисто временско одређење, а друга и егзистенцијалну компоненту.

Оставите коментар