Правило на дан

Средњо- и(ли) средње-?

cartoon-kid-takes-test-1jbk6cm

Слика преузета са сајта catholicfamilyvignettes.com

Ако нисте баш сасвим сигурни да ли сте за време средњОшколског или средњЕшколског образовања учили о средњОвековној или средњЕвековној Србији, одговор је да сте били средњошколци, а да је поменути историјски период био средњовековни. Речник српскога језика Матице српске говори нам да средњо- као први део сложенице означава средину онога што значи други њен део.

За Средње- стоји препорука да означава нешто између ниског и високог, нпр. средњеразвијен, средњепродуктиван итд. Има ли вам ово смисла?

коментара

  • Da li je onda pravilno srednjeevropski ili srednjoevropski? Izgleda mi kao da se uklapa u prvo pravilo (srednjoevropski), ali mi jezički osjećaj govori drukčije.

  • Средњоевропски (Правопис српскога језика . т. 104). У оквиру опције „средње-“ наводе се примери средњепродуктиван, средњеразвијен, средњерадиоактиван – најбоље је упамтити да се „средње-“ користи за појмове који могу бити „високи“ или „ниски“, у значењу „мали“ или „велики“, нпр. продуктивност може бити висока, ниска и средња. „Средњо-“ се употребљава за средину нечега што није омеђено нивоима „ниско“ и „високо“, био то одређени временски период (средњовековни), или географски појам (средњоамерички, средњоевроспки) итд.

  • Za mene ovo NEMA smisla !!
    U realnoj verbalnoj komunikaciji nikada nećemo reći ( od troje dece u vrsti) „moje dete je ono SREDNJO“, nego ćemo reći „moje je dete ono SREDNJE“.
    Znači , od imenice SREDINA, pridev SREDNJO ,koriste u nekim selima (po mom mišljenju – neispravno) ali, smatram da je od imenice SREDINA izvedeni pridev, jedino moguć i ispravan – SREDNJE, tako da i sve složenice koje imaju ovaj pridev kao deo bi trebalo da jednoznačno koriste opisni pridev – SREDNJE !!
    Mislim da je pridev „SrednjO“ nastao po inerciji od ISTOK – istočnO ; ZAPAD – zapadnO: SEVER – severnO ….. SREDINA – srednjO !?

Оставите коментар