Реч дана

Шта ће мушкарцу рогови?

Написао/ла Језикофил

Није нам страно да се именицом рогоња, осим рогатих животиња, неретко именују и преварени мужеви, тј. мушкарци, дакле они којима је жена, како то сликовито воли да каже наш народ, набила пар рогова (изр. набити рогове – имати ванбрачни сексуални однос, РСАНУ).

Међутим, зашто друштво превареног мужа види са паром натакнутих рогова?

Иако се мотивација за ово значење може пронаћи у чињеници да се рогате животиње (као што су бик, во и сл.) доживљавају као глупе и наивне због своје величине и спорости, па се отуда и преварени муж види као наивчина, ипак не треба заборавити да се већина рогатих животиња, као што су бик или ован (а с њима у вези и јелен), у домаћој традицији и култури доживљавају и као представници снаге, моћи и сексуалне потенције, па  су код њих рогови више симбол мушкости него полне немоћи.

Отуда Милан Шипка, трагајући за пореклом овог израза у књизи Зашто се каже, налази цитат Италијана Луратија, који право порекло израза набити рогове (тал. fare le corna, фр. planter les cornes, нем. Hörner aufsetzen…) види y обичају, забележеном још y старој Грчкој, да се за неморално понашање жена кажњавају мужеви тиме што су им на јавном месту стављали рогове на главу. Рогови су, по њему, фалусни симбол: два рога представљају два фалуса које је муж, из кукавичлука или као свесни подводач, трпео у животу своје жене (Шипка „Зашто се каже“ 2007: 137–138).

У Речнику САНУ, који још није дошао до слова Р, ипак можемо наћи једну животињу која својим роговима симболизује превареног мушкарца, а то је јарац (2. б. муж кога жена вара, рогоња, РСАНУ) и аугментатив јарчина (1. подр. онај кога жена вара, преварени муж, РСАНУ), а квалификатор подр. уз ову дефиницију говори нам да значење има подругљив, подсмешљив призвук. Изгледа да се нашем човеку јарац учинио као најпоузданији симбол брачне наивности.

 С.Н.

1 коментар

  • Рогате животиње се углавном паре једном годишње у време тзв. сезоне парења. Само тада су мужјаци потентни, тада су спремни да дају живот за женку и једино тада су женкама интересантни и неодољиво потребни. Ван сезоне парења мужјаци су незаинтересовани за женке, а женке су неприатељски расположене према одраслим мужјацима. Зато, када су људи у питању, израз „набити рогове мушкарцу“ значи – напустити га као сексуалног партнера због његове сексуалне незаинтересованости или неактивности и прибећи односима са другим мушкарцем који је сексуално заинтересован. Дакле, рогови значе – ти си брале „ван сезоне“, па зато твоја женка оде код другог (активног) мужјака…до даљњег.. Ти рогови нису трајног карактера, па их неко добије само једном у животу уз могућност повратног освајања своје „женке“, неко их добија с времена на време, а неко – сваког дана.

Оставите коментар