Реч дана

Теразије

Написао/ла Језикофил

пише: Бојана Томић (истраживач-сарадник Института за српски језик)

Реч теразије је позајмљеница из турског језика и спада у именице плуралија тантум тј. оне које имају само облик множине. Према Речнику Матице српске, означава ручну вагу од два таса, а у ономастици једно сазвежђе и део Београда. Некада је веома тешко утврдити мотивацију имена само помоћу лингвистичких података, потребни су и историјски. Милан Ђ. Милићевић 1903. године у делу Цртице за ранију слику српске престонице наводи да име Теразије потиче од кула за воду, које су се у турско време налазиле у том делу града. Било их је три и све заједно су Турци звали „Теразије за воду“. Једино Петар Скок у Етимологијском рјечнику хрватскога или српскога језика под одредницом теразија бележи значења: чесма где је вода доведена чунцима до другамо и резервоар из кога се вода развози. Али, пошто наведена значења не потврђују ни турски речници, ми ћемо навести једно слободније тумачење – три повезане куле, постављене на удаљености од неколико стотина метара, могле су својим изгледом подсетити на велике теразије, па би име овог дела града могло настати метафоричком асоцијацијом по облику.

коментара

Оставите коментар