Реч дана

Теразије

Написао/ла Језикофил

пише: Бојана Томић (истраживач-сарадник Института за српски језик)

Реч теразије је позајмљеница из турског језика и спада у именице плуралија тантум тј. оне које имају само облик множине. Према Речнику Матице српске, означава ручну вагу од два таса, а у ономастици једно сазвежђе и део Београда. Некада је веома тешко утврдити мотивацију имена само помоћу лингвистичких података, потребни су и историјски. Милан Ђ. Милићевић 1903. године у делу Цртице за ранију слику српске престонице наводи да име Теразије потиче од кула за воду, које су се у турско време налазиле у том делу града. Било их је три и све заједно су Турци звали „Теразије за воду“. Једино Петар Скок у Етимологијском рјечнику хрватскога или српскога језика под одредницом теразија бележи значења: чесма где је вода доведена чунцима до другамо и резервоар из кога се вода развози. Али, пошто наведена значења не потврђују ни турски речници, ми ћемо навести једно слободније тумачење – три повезане куле, постављене на удаљености од неколико стотина метара, могле су својим изгледом подсетити на велике теразије, па би име овог дела града могло настати метафоричком асоцијацијом по облику.

1 коментар

Оставите коментар