Reč dana

Sefte

Napisao/la Jezikofil

Poznato nam je da se sefte, u priloškoj službi, koristi da se označi kako se nešto događa prvi put: – Dobio je jedinicu u školi. To mu je sefte.

Međutim, manje je poznato da je osnovno značenje ovog pomalo arhaičnog turcizma početak rada, prvi dnevni pazar, a u isti derivacioni lanac možemo da svrstamo seftedžijuprvog kupca i glagol sefteisati sa značenjem napraviti prvi pazar.

komentara

  • Na jugu Srbije imala sam priliku da „sefte“ čujem u izrazima koji znače nekakvo zadovoljstvo.
    „To mu je sefte da uradi.“ Šta vi mislite o tome?

    • Iako nije zabeleženo u rečnicima, verujemo da je kod nekih govornika, ili u dijalekatskim sredinama, moglo da se razvije i ovo značenje, koje verovatno vodi poreklo od toga da prvi pazar ili prva mušterija donose sreću i predstavljaju nešto dobro i pozitivno, nešto što pričinjava zadovoljstvo.

Ostavite komentar