Правило на дан

Добар, лош, лошији

Написао/ла Језикофил

Захваљујући популарности чувеног вестерна Добар, лош, зао, многи би могли да помисле да је компаратив придева лош управо зао. Међутим, компаратив придева лош је лошији (суперлатив најлошији), а може да буде и гори.

А што се тиче овог злог из филма, њему се није писало добро ни на платну ни у граматици, мада ни са овим добрим није баш све чисто. Компаратив придева зао је гори (суперлатив најгори). Зао спада у малу групу придева који имају тзв. суплетивне облике компаратива, што значи да се они творе од других основа. Међу таквим придевима су још и другар из филмског наслова добар (бољи, најбољи), мали (мањи, најмањи) и велик (већи, највећи).

1 коментар

  • U originalu tog naziva filma je „cativo“, što znači „loš“.
    U ovom prilogu ste se nalupeteli za sve pare. Bolje ovo ispravite dok je još na vreme. Komparativ od loš je „gori“, mnogo češće nego od „zao“. I to svi znamo.

Оставите коментар