Реч дана

Места да прође доктор

Написао/ла Језикофил

С обзиром на то да се у јавности ових дана све више маше постојећим и непостојећим докторатима, треба се подсетити неких правила у вези са називима докторских кандидата и оних који се тако осећају.

Наиме, често се поставља дилема да ли је исправно рећи и написати докторанд или докторант.

У Речнику САНУ проналазимо обе одреднице, међутим, одредница докторант упућује на докторанд, а ова потоња се дефинише као онај који се спрема за докторски испит и за одбрану докторске дисертације. Исто је и у Великом речнику страних речи и израза Клајна и Шипке, који као изворно порекло ове речи наводи новолатински језик (doctorandus).

Међутим, понегде можемо да чујемо и тумачење да докторанд подразумева некога ко само припрема докторат, док је докторант звање које се добија по докторирању. Ипак, потврду за то тумачење не проналазимо ни у једном речнику или приручнику.

Могуће је да смо облик докторант преузели из француског језика (doctorant) или смо га добили аналогијом према другим учесталим именицама које се завршавају сугласничком групом -нт, као што су командант, музикант, емигрант, азилант и сл.

 

Оставите коментар