Правило на дан

Протестовати или протествовати?

Написао/ла Језикофил

Протестовати или протестВовати, питање је сад, пошто овај појам никако да изађе из моде у нашој средини.

Глагол би требало да буде ПРОТЕСТОВАТИ. Међутим, често се ова два облика користе наизменично, па чак и у Речнику Матице српске налазимо одредницу протестВовати, насталу вероватно аналогијом према сличним двовидским глаголима на -вовати, као што је учествовати, или несвршеним глаголом присуствовати и сл. (на сличан начин у Речнику су забележени и дублетни облици глагола напастовати и напаствовати).

Ипак, Речник даје благу предност глаголу протестовати, те, ако се одлучимо на овај радикалан чин, треба и да протестујемо.

коментара

  • Зашто протестовати, а не протествовати? Нисте дали никакво објашњење сем констатације стања у постојећим речницима!
    Зашто напаствовати, а не напастовати?
    Они који долазе на овај сајт очекују стручно објашњење!

    • Констатовање стања у речницима није стручно објашњење, али јесте некаква препорука о прихваћеном облику који се наметнуо кроз грађу, праксу и сл., чланак није ни имао другу амбицију до те.

Оставите коментар