Реч дана

Сабајле

Написао/ла Језикофил
Сабајле

– Што га навих овако сабајле? Слика преузета са сајта cafe.themarker.com

– Сутра устајем сабајле и окрећем нови лист у животу!

Али када то треба устати да би се донеле важне животне одлуке? Судећи по Речнику Матице српске, врло рано ујутру, практично зором, пошто прилог сабајле управо то значи. А одакле нам овај интересантан прилог за који исти тај речник каже да у изворном облику гласи сабахиле? На то нам одговара Речник турцизама Абдулаха Шкаљића, у коме је забележена именица сабах у значењу јутро, зора, а сабахиле је прилог настао додавањем постпозитивног члана „иле“ на ту именицу у значењу „са“, па сабахиле заправо значи са јутром или ујутру, зором.

Оставите коментар