Реч дана

Шта је репасаж?

Написао/ла Језикофил

Крајем јула 2021. олимпијске представнице Србије Милица Мандић и Тијана Богдановић обрадовале су нас освајањем златне и бронзане медаље у таеквонду. Овај борилачки спорт пореклом из Јужне Кореје релативно је млада олимпијска дисциплина (први пут уврштена на листу званичних олимпијских спортова 2000. у Сиднеју), те очекивано изазива и разне језичке недоумице. Након што је Тијана Богдановић до бронзаног одличја стигла преко репасажа, у медијима и директним преносима током Олимпијских игара у Токију често су се могли срести и облици репасажа, репешаж и репесаж.

У новије време, неологизам репасаж усталио се у нашем језику првенствено у сфери борилачких спортова (нпр. таеквондо, карате, рвање, бокс, џудо) и појединих спортова на води (нпр. веслање, кајакаштво). Њиме се означава поновно такмичење којим се учесницима након пораза пружа могућност пласмана у наредни круг. Повратак у такмичење овим путем такође је уобичајен у фудбалу, кошарци, одбојци и другим екипним спортовима. Међутим, у том значењу, учврстиле су се друге позајмљенице, попут баража (фр. barrage) или плеј-офа (енг. playoff). Одговарајући српски еквивалент јесте именица доигравање, коју Речник српскога језика (РСЈ 2007) дефинише као квалификацион[у] утакмиц[у] или утакмице (обично две) за екипе које се нису директно пласирале у виши ранг такмичења или у наредну рунду, односно круг, бараж.

Репасаж смо преузели из француског, и то у дословном значењу ‘поновно пролажење’. Префикс re- означава поновљену радњу, док се именица passage (претходно одомаћена у облику пасаж ‘пролаз’) изводи из глагола passer ‘проћи, пролазити’. Иако је у француском ова именица искључиво мушког рода (као и све остале изведенице са суфиксом -age), приликом њене адаптације можемо се определити за облик женског рода репасажа, ради лакшег прилагођавања српском фонолошком и морфолошком систему. Како показују бројни сродни примери (нпр. витраж, серклаж, декупаж, гаража, амбалажа, етажа), глаголске именице са суфиксом -age по уласку у наш језик добијају облике мушког или женског рода, а неретко се оба сматрају равноправним. Према томе, са становишта прилагођавања репасаж и репасажа подједнако су прихватљиви, иако се први облик нешто више учврстио у говорном језику од другог. У француској спортској терминологији, у најширој је употреби именица repêchage [Rəpɛʃa: ʒ], у значењу ‘доигравање’независно од дисциплине. У прилагођеним облицима, она потом улази, примера ради, у енглески (repеchage) и руски (репешаж), а њени етимолошки парњаци уочавају се и у другим романским језицима (уп. итал. ripescaggio, порт. repescagem, шп. repesca). Може се претпоставити да је услед подударности значења и очигледне сличности у изговору, облик repêchage путем страних медија контаминирао постојећи неологизам репасаж, те смо често могли чути и хибрид *репесаж, за који не налазимо потврду у речницима, нити у општим начелима прилагођавања галицизама у српском језику.

Уз англицизам плеј-оф и наше доигравање, бараж (према фр. barrage ‘препрека, преграда, брана на реци’) истиче се као најближи синоним именице репасаж. Међутим, чини се да је његова употреба у нашем језику првенствено резервисана за поновљене квалификације у екипним спортовима. Тако ћемо кроз неколико месеци пратити бараже, али не и репасаже за пласман на Светско првенство у фудбалу и за опстанак у Светској лиги у ватерполу 2022. године.

Анђела Васиљевић

Институт за српски језик САНУ

Литература и извори:

Клајн, И. и Шипка, М. (2008). Велики речник страних речи и израза. Треће допуњено и исправљено издање. Нови Сад: Прометеј.

Николић, М. (ур.) (2007). Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска.

Пешикан, М., Јерковић, Ј., Пижурица, М. (2010). Правопис српскога језика. Измењено и допуњено екавско издање. Нови Сад: Матица Српска.

Popović, М. (2005). Reči francuskog porekla u srpskom jeziku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Putanec, V. (2003). Francusko-hrvatski rječnik. IX izdanje. Zagreb: Školska knjiga.

Trésor de la Langue Française informatisé. Nancy: ATILF — CNRS & Université de Lorraine. <http://atilf.atilf.fr/>.

<https://www.lequipe.fr/Jo-2020-tokyo/>.

<https://www.rts.rs/page/sport/sr/tokyo2020.html>.

<https://www.danas.rs/rubrika/sport/oi2021/>.

Оставите коментар