Реч лингвисте

Јесу ли билингвали „паметнији” од монолингвала?

Написао/ла Језикофил

Да ли сте знали да се до половине 20. века сматрало да изложеност детета двама језицима може успорити његов когнитивни развој? Срећом, данас је то мишљење превазиђено, штавише, све чешће се говори о когнитивној предности деце која одмалена усвајају више од једног језика у односу на ону која усвајају само један. Као потврду за то научници наводе да су билингвали бржи и тачнији у именовању задатих појмова, јер се активније фокусирају на циљни језик, те инхибирају све друге језике које знају. Класичан пример је Струпов ефекат (енг. Stroop task), у ком је потребно именовати боју којом је реч написана, али сама реч означава неку другу боју:

Поједини истраживачи чак тврде да је билингвизам предност и у старијој доби, односно да одлаже симптоме деменције за чак четири године.

Ипак, најновија истраживања доводе у питање стварну когнитивну предност билингвала над монолингвалима, истичући да је она наводно доказана само у студијама са малим бројем испитаника. Неки научници сматрају да се мора узети у обзир и култура из које потиче говорник, као и његово језичко искуство.

Дакле, јесу ли билингвали заиста ,,паметнији” од монолингвала, како се то народски обично каже? Како год било, око једног су сви проучаваоци сагласни, а то је да говорити истовремено више језика никако не шкоди менталном развоју, како се то некад сматрало. Притом, људи који су одрастали у билингвалној средини углавном наводе да им је драго што су имали могућност да науче више од једног језика.

пише: мср Ана Крстић

Институт за српски језик САНУ

1 коментар

Оставите коментар