Реч лингвисте

Када слуша матерњи језик, мозак полиглоте се… одмара?

Написао/ла Језикофил

Билингвали су досад највише привлачили интересовање истраживача, а посебно их је занимало како особа обрађује два језика у свом мозгу. Међутим, генерално је мање пажње посвећено полиглотама, који би пак били адекватнији испитаници за ову тему.

Ново истраживање са Института технологије у Масачусетсу (Moraleda et al. 2024) поставља функционалну карактеризацију језичке умрежености код полиглота помоћу функционалне магнетне резонанце. Наиме, аутори настоје да утврде како је ниво знања језика које познају испитаници повезан са њиховом неуронском реакцијом на задате стимулусе. Испитаници су слушали библијске приче и ,,Алису у земљи чуда” на језицима за које су сами оценили да су на њима високо, средње или нискофлуентни, као и на језицима који су им непознати, али сродни неким од језика који говоре, и најзад на непознатим али несродним језицима.

Утврђено је да испитаници највише реагују на стране језике на којима су високофлуентни, а реакција је слабија код језика на којима су нискофлуентни, и још слабија код непознатих. Ипак, реакција је јача код непознатих а сродних оним језицима које испитаник познаје од непознатих несродних. Аутори овог истраживања наводе да се резултат може објаснити чињеницом да је реакција језичке мреже у мозгу повезана са нивоом лингвистичког ангажовања, као и сложеношћу језичких информација које слушалац прима. Како потпуно разумевање једног језика подразумева препознавање фонема, те лексема, потом и синтаксе и семантике, очекивано је да се код језика којим испитаник одлично влада укључе све те операције, док се њихово укључивање сужава код језика које испитаник мање познаје.

Међутим, изгледа да матерњи језик има посебан статус међу језицима полиглоте. Очекивали бисмо да је неуронска реакција изузетно јака јер је испитаник најфлуентнији на свом матерњем језику, али заправо је реакција слабија него код говорниковог првог страног језика. Претпоставља се да се то догађа јер је матерњи језик лакше обрађивати него неки страни језик, те је лингвистичко ангажовање мање. Дакле, мозак се на неки начин ,,одмара” док слуша матерњи језик, а више се ,,напреже” док слуша стране језике које одлично познаје. Такође, потврђено је да је реакција на матерњи језик мања код полиглота у односу на реакцију на матерњи језик код особа које нису полиглоте (Jouravlev et al. 2021; Moraleda et al. 2024).

О посебности матерњег језика у односу на језике које говорник накнадно усваја постоје различита истраживања, из којих се закључује да 1) се на матерњем језику лакше обрађује говор у бучном окружењу (Cutler 2012); 2) табу речи и псовке изазивају јаче неуронске реакције у матерњем него у другим језицима (Chen et al. 2015); 3) језички садржај се представља на рационалнији и мање емотиван начин у матерњем језику, нарочито у погледу доношења економских и моралних одлука (Keysar et al. 2012).

Још један занимљив податак из студије Мораледе и др. (2024) јесте тај да се код матерњег језика полиглота мање активира фронтални део мозга, а више темпорални. То би онда објаснило зашто се код полиглота који преживе мождани удар (и оштећење темпоралног режња) дешава да боље говоре и разумеју нематерњи језик од матерњег језика.

пише: мср Ана Крстић

Институт за српски језик САНУ

Литература:

Chen, P., Lin, J., Chen, B., Lu, C., Guo, T. (2015). Processing emotional words in twolanguages with one brain: ERP and fMRI evidence from Chinese– English bilinguals. Cortex,71:34–48.

Cutler, A. Native listening : language experience and the recognition of spoken words. (2012). MIT Press: Cambridge, MA, USA.

Jouravlev, O., Mineroff, Z., Blank, IA., Fedorenko, E. (2021). The Small and efficient language network of polyglots and hyper-polyglots. Cereb Cortex, 31(1):62–76.

Keysar, B., Hayakawa, SL., An SG. (2012). The foreign-language effect: thinking in a foreign tongue reduces decision biases. Psychol Sci, 23(6): 661–668.

Moraleda, S., Jouravlev, O.,  Taliaferro, M., Mineroff, Z., Cucu, T., Mahowald, K., Blank I. A.,  Fedorenko, E. (2024). Functional characterization of the language network of polyglots and hyperpolyglots with precision fMRI. Cerebral Cortex, 34. Oxford University Press.

Оставите коментар