Реч лингвисте

Како се снабдети а ноћ не пробдети?

Написао/ла Језикофил

Марина Спасојевићпише: др Марина Спасојевић (научни сарадник Института за српски језик САНУ)

Тешко питање из наслова постаје још теже ако хоћемо обезличено питање да „оличимо“ и употребимо конструкцију да + презент: како да се снабдим а ноћ да не пробдим? … или: како да се снабдем а ноћ да не пробдем?  … или: како да се снабдијем а ноћ да не пробдијем?… Ипак, овде да застанемо са комбинаториком, и да пређемо на морфологију.

Оно што је сигурно, никако нису исправни облици типа бдити, снабдити: бдила, снабдила; пробдих, снабдих; пробдивши, снабдивши; бдићу, снабдићу већ само бд(ј)ела, снабд(ј)ела; пробд(ј)ех, снабд(ј)ех; пробд(ј)евши, снабд(ј)евши; бд(ј)ећу, снабд(ј)ећу. Наравно, само ћемо ијекавцима допустити у мушком роду бдио и снабдио.

Међутим, у презенту, као што смо видели, срећу се разнолики облици. И упркос заједничком пореклу, глагол снабдети има другачије облике од глагола бдети, набдети се итд. У промени он се приближава глаголима разумети и умети. Како важећа нормативна литература каже, док глаголи бдети, набдети се, пробдети и сл. имају дублетне облике презента: бдим, бдиш, бди, бдимо, бдите, бде и бдијем, бдијеш, бдије, бдијемо, бдијете, бдију у оба изговора, дотле глагол снабдети у екавском има облике снабдем, снабдеш, снабде, снабдемо, снабдете, снабду, а ређе снабдим, снабдиш, снабди, снабдимо, снабдите, снабде, а у ијекавском снабдијем, снабдијеш, снабдије, снабдијемо, снабдијете, снабдију, а ређе снабдим… Дакле, не смемо да употребимо облике типа бдем, пробдемпробду, а у екавском не смемо дозволити да се за бдијем и пробдијем поведе и снабдијем. Ту привилегију имају ијекавци.

И у другим глаголским облицима срећемо дублете. Можемо рећи да је неко провео ноћ бдећи и бдијући, а ако је то чинио некада давно: он бдејаше ијек. бдијаше и (необично) бђаше. Такође, некоме можемо дублетним облицима наредити да не спава: бди и бдиј, али ако желимо да нас неко нечим опреми, употребићемо облик попут разумеј ијек. разумиј, снабдеј ијек. снабдиј, а пошто нам је дозвољен презент типа снабдим, истина као споредна обличка варијанта, могућ је и облик снабди. За непроспавану ноћ рећи ћемо да је пробд(ј)евена или пробдивена, а за неког ко ни у чему не оскудева да је снабд(ј)евен.

Оставите коментар