Реч лингвисте

Какви речници постоје?            

Написао/ла Језикофил

Најчешће асоцијације на реч речник код већине говорника који се не баве језиком јесте двојезични речник, речник који служи за превођење. Скоро Гугл транслејт.

Појам речник асоцијативно је у свести говорника српског језика повезан са следећим речима: српски, Вук Караџић, руски, енглески, немачки, француски, јединствен, језик, богат, дечји, књига, прост (према Обратни речник српскога језика).

Јесте ли чули за наше асоцијативне речнике? Они су корисни и за лингвистичка и за психолошка истраживања.

А замислите тек колико су значајни за маркетиншке и политичке кампање!

На једном месту добијете све асоцијације које одређени појам активира код говорника српског језика!

Речника има разноврсних и могу се поделити према многим критеријумима. Овде издвајамо неколико.

Према сфери интересовања (према типу информација које се презентују), сви речници могу се поделити у две велике групе: језичке речнике и нејезичке речнике.

У језичким речницима тежиште је на језичкој природи одреднице

Под нејезичким речницима подразумевају се лексикони и енциклопедије. У њима је тежиште шире знање о одређеном појму.

Према броју језика који обухватају, речници могу бити једнојезични, двојезични и вишејезични.

Према намени, речници се деле на опште, које занима лексички систем у целини,  и посебне (специјалне), који се баве појединачним сегментима језика, од терминологије до дијалекатске лексике

Општи речници намењени су широком, неспецифичном кругу корисника. Специјални речници имају јасно одређено тежиште.

Међу њима се разликују следећи: историјско-филолошки речници, етимолошки речници,  историјски речници, правописни (ортографски) и граматички речници, речници изговора (ортоепски речници), речници жаргона и табуизиране лексике, митолошки и фолклорни речници, фразеолошки речници,  речници страних речи, речници валентности, комбинаторни (колокациони) речници, речници парадигматских односа (синонима и антонима), речници за усвајање нематерњег језика,  речници језичких варијетета, терминолошки речници.

Развој лексикографије (дисциплине која обухвата прикупљање и обраду лексичког фонда неког језика и израду и састављање речника) у свету и код нас довео је до стварања различитих типова специјализованих речника.

Такви су још и нпр. фреквенцијски речници, чија је сврха да утврдe учесталост (фреквенцију) појављивања одреднице у одређеном језичком корпусу (нпр. у делима неког писца) или ономастички речници, који представљају топонимију одређене области или краја, презимена, имена и др.

У специјалне речнике спадају и речници језика писаца (као што су нпр. Лаза К. Лазаревић, Петар П. Његош, Милан Ракић и др.), док преплитање лексикографије са савременом дигиталном технологијом доводи до стварања све више електронских и онлајн речника који могу да одговоре на различите захтеве широке групе корисника.

Речници се могу поделити и према обиму: мали, средњи и велики (тезауруси).

Које речнике сте досад користили?

 

 

коментара

 • Srpski rečnik akcentovanih reči na
  internetu, sajt „Akcenat“

  Akcentovanje i akcenti u srpskom jeziku su veoma važni zarad pravilnog izgovaranja i
  razumevanja srpskih reči. Internet sajt pod nazivom Akcenat je novi portal
  posvećen srpskom jeziku i onlajn rečnik sa akcentima, zamišljen kao srpski rečnik
  akcentovanih reči na internetu. Nastao je sa ciljem da korisnici interneta mogu brzo i
  jednostavno na jednom mestu pronaći željene reči i izraze, kako one aktuelne i savremene u
  modernom srpskom jeziku tako i one koje su se ranije koristile, arhaične i istorijski
  zaboravljene reči, uključujući njihovo značenje i tumačenje.
  Onlajn varijante renomiranih srpskih rečnika nisu u potpunosti dostupne široj javnosti u našoj
  zemlji, odnosno u regionu, a potreba za informacijama na internetu u vidu pretrage pojmova
  i izraza, njihovog značenja i tumačenja postoji, odnosno sve više raste. Iz tog razloga, srpski
  rečnik poznatih i manje poznatih reči i izraza Akcenat nastao je sa idejom da reši
  dugogodišnji problem pronalaženja željenih srpskih pojmova preuzetih iz stranih jezika,
  odnosno njihovog tačnog definisanja.

  Reči srpskog jezika na jednom mestu na sajtu „Akcenat“

  Internet sajt akcenat.com kao sajt koji broji reči srpskog jezika na jednom mestu, pruža
  svojim posetiocima mogućnost da na jednom mestu lako i brzo pronađu sve željene izvorno
  srpske i strane reči u srpskom jeziku. Pretragom preko polja za pretragu ili putem početnog
  slova izraza po abecednom redosledu, za koji se traži objašnjenje, zaista se jednostavno
  može pronaći bilo koje tumačenje.
  Glavni meni sajta sastoji od četiri osnovne kategorije, a to su sledeće:
  ● Najnovije rečii,
  ● Skraćenice,
  ● Predloži reč,
  ● Blog.
  U bazi sajta dostupne su srpske reči, skraćenice koje se svakodnevno koriste, kao i sve
  strane reči, odnosno pozajmljenice u srpskom jeziku. U kategoriji „Navedene reči“ mogu se
  pretražiti i pronaći željeni pojmovi, počevši od modernih i poznatijih koji su prihvaćeni,
  adaptirani i koje se koriste u standardnom srpskom jeziku, pa sve do starih izraza koji su
  zaboravljeni ili nisu dovoljno jasni. Dodatno, internet sajt „Akcenat“, kao akcenatski rečnik
  srpskog jezika onlajn svakodnevno širi i uvećava svoju bazu novim rečima.

  U kategoriji „Blog“ mogu se pronaći detaljnija tumačenja pojmova, odnosno duži tekstovi sa
  objašnjenjima i opisom poznatih ili manje poznatih reči, predstavljenih kroz kvalitetan i
  čitaocima zanimljiv sadržaj. Konkretno to su: poreklo (latinsko, tursko, grčko, arapsko,
  englesko, francusko, italijansko, rusko poreklo…), kako su nastale reči i šta znače, kada su
  se izrazi upotrebljavali, da li se i dalje koriste i u kojim okolnostima, po čemu su
  prepoznatljivi i slično.

  Rečnik stranih reči i

  izraza na internetu, kao svakodnevna
  potreba komunikacije!

  U svakodnevnoj komunikaciji susrećemo se sa brojnim novim rečima ili poznatim izrazima,
  rečima stranog porekla, ali isto tako i sa onim opskurnijim (manje poznatim), od kojih su
  mnoge stare reči neretko zaboravljene. U cilju gramatički, stilski i jezički ispravnog govora i
  pravopisa potrebno je koristiti pouzdan izvor informacija u pretrazi, koji između ostalog može
  olakšati razumevanje pojedinih pojmova.
  U skladu sa aktuelnim svetskim trendovima kada su u pitanju kanali svakodnevne
  komunikacije, internet kao kanal komunikacije i sredstvo informisanja postao je neizostavni
  segment savremenog života. Informisanje i komunikacija preko interneta danas su prisutni u
  svakoj oblasti života, bilo da je reč o privatnoj konverzaciji, opštem informisanju, edukaciji,
  poslovnoj komunikaciji ili pak kada je u pitanju brzorastući trend korišćenja društvenih
  mreža.

  Sveobuhvatan i pouzdan rečnik srpskog jezika onlajn poput internet sajta akcenat.com
  može olakšati upotrebu izraza tako što će posetiocima pružati tačne informacije o starim i
  novim rečima, zatim izrazima stranog porekla, podatke o njihovom poreklu, kao i osnovnom
  značenju. Dodatna svrha sajta ogleda se u očuvanju jezičke kulture, pravopisa
  i lingvistike, kao i „zaboravljenih reči“, odnosno srpskih izraza i reči koje su nekada davno
  bile u upotrebi.
  U cilju očuvanja jezičke kulture, pismenosti, lingvistike i pravilnog korišćenja reči i izraza
  ogleda se upravo značaj postojanja sajta akcenat.com posvećenog srpskom jeziku kao što je internet sajt
  „akcenat.com“. Dodatno, velika vrednost za posetioce koju pruža ovaj rečnik sa akcentima
  ogleda se u kvalitetu i kredibilitetu prezentovanog materijala na osnovu pretraženih izraza i
  ostalih pruženih informacija.
  Posetite internet sajt akcenat.com srpski rečnik manje poznatih reči i izraza da
  obogatite svoj vokabular, otkrijete nove nepoznate reči ili saznate objašnjenje reči za koje
  niste znali značenje.

 • Мени фали један српско-српски речник, бесплатан, на интернету. Наравно на ћирилици и, по могућству, са акцентима.

Оставите коментар